Verantwoording inzet middelen Passend Onderwijs 2018

Het formulier dient twee doelen.

  1. De scholen krijgen inzichtelijk welke ondersteuningsmiddelen ter beschikking  zijn gesteld.
  2. Het is een hulpmiddel om op een eenvoudige wijze verantwoording af te leggen omtrent de besteding van deze middelen.

Verantwoording inzet middelen Passend Onderwijs 2018 is hier te downloaden.