OBS De Zevensprong Oud-Beijerland

Passend onderwijs

“Geen kind het eiland af “ is het motto van ons nieuwe samenwerkingsverband 28-04. Zoals u weet is de wet Passend onderwijs vanaf 1 augustus 2014 in werking getreden. Deze wet verplicht scholen het uiterste te doen om het onderwijsaanbod op maat aan te bieden aan de leerlingen, afgestemd op de onderwijsbehoefte van de individuele leerling. Onderwijs aan basisschoolleerlingen wordt op deze wijze steeds meer maatwerk.

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband passend onderwijs Hoekse Waard ( regio 28-04). Bij dit nieuwe samenwerkingsverband zijn alle scholen in de Hoekse Waard aangesloten m.u.v. de reformatorische scholen.

Het motto van het samenwerkingsverband is: “Geen kind het eiland af”. Dat wil zeggen dat wij er naar streven elk kind dicht bij huis passend onderwijs aan te bieden.
Wilt u weten hoe wij onze leerlingen op onze school begeleiden en op welke wijze ons zorgtraject is ingericht, download dan onze schoolgids 2018 -2019 waarbij in hoofdstuk 5 uitvoerig staat beschreven hoe ons zorgtraject is ingericht. Wilt u de website van het nieuwe samenwerkingsverband bezoeken, ga dan naar : www.swv2804.nl

Ook ons schoolgebonden Schoolondersteuninsprofiel geeft u informatie op welke wijze wij specifieke onderwijsbehoeften aan leerlingen verzorgen.

Voor meer informatie klik hier.