Medezeggenschapsraad

Onze medezeggenschapsraad vertegenwoordigt onze ouders en wil graag op actief betrokken worden bij schoolbeleid, financiën en personeelsbeleid. De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding en vergadert ongeveer vijf keer per schooljaar. De bijeenkomsten zijn openbaar… u bent van harte welkom de vergaderingen bij de te wonen. Gelieve uw komst aan te kondigen per mail bij de secretaris van de medezeggenschapsraad Gertjan Stapper. (gjstapper@hotmail.com)

 

 

De vergaderingen starten om 20:00 uur

Agenda

Agenda MR oktober 2018

Agenda MR november 2018

Notulen

Notulen MR oktober 2018

Notulen MR november 2018

Notulen MR  januari 2019