Medezeggenschapsraad

Onze medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de ouders en is actief betrokken bij schoolbeleid, financiën en personeelsbeleid. De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding en vergadert minimaal vijf keer per schooljaar. De bijeenkomsten zijn openbaar en u bent van harte welkom de vergaderingen bij de te wonen. Gelieve uw komst aan te kondigen per mail bij de secretaris van de medezeggenschapsraad Whitney Uyttenhove

e-mail:  w.uyttenhove@live.nl

 

 

 

De vergaderingen starten om 20:00 uur

Agenda

Agenda MR maart 2019

Agenda MR januari 2019

Agenda MR november 2018

Agenda MR oktober 2018

Notulen

Notulen MR November 2019

Notulen MR mei 2019

Notulen MR  maart 2019

Notulen MR  januari 2019

Notulen MR november 2018

Notulen MR oktober 2018