Inspectierapport

Trots zijn we als school op de bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs wat betreft het kwaliteitsonderzoek van onze school, afgenomen in juni 2016.

Het inspectierapport kunt u hier downloaden.