Engels op de Zevensprong

Vanaf het schooljaar 2015-2016 werkt onze school met de nieuwe methode Engels: “Stepping Up”. Een leuke methode, geschreven door een docente Engels. Deze methode wordt gebruikt in groep 1 t/m 8 en sluit uitstekend aan op het vak Engels in het voortgezet onderwijs.