Continurooster

Op de Zevensprong werken wij met een continurooster. Hiervoor is een bewuste keuze gemaakt. Het brengt rust voor de leerlingen, die tussen de middag gezamenlijk lunchen in de klas en daarna buitenspelen onder professionele begeleiding. Verder brengt het ook rust voor u, te weten dat uw kind in goede handen is. Kwaliteit staat bij ons in hoog aanzien. Daarom werken wij voor de TSO met professionele medewerkers van KiViDo en geschoolde vrijwilligers van onze school. De bijdrage voor de TSO voor het schooljaar 2018-2019 is vastgesteld op € 100,= per kind.