OBS De Zevensprong Oud-Beijerland

De leerlingen

Groepen

Onze leerlingen zijn vanaf het schooljaar 2019 – 2020 verdeeld over twee locaties. Op Wereld op Noord zijn zes groepen, en op de Wereld op Centrum zijn vijf groepen gehuisvest. We hebben de volgende groepen:

Locatie Noord (Strienemonde 17)

 • Groep 1/2
 • Groep 3
 • Groep 4/5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8

Locatie Centrum (W. van Vlietstraat 2)

 • Groep 1/2A
 • Groep 1/2B
 • Groep 3/4
 • Groep 5/6
 • Groep 7/8

Onze leerlingraad

Onze leerlingen zijn heel actief en betrokken. Zo hebben wij een leerlingenraad die ieder schooljaar democratisch wordt gekozen uit leerlingen van groep 6 t/m 8. Belangrijke zaken (zoals wat doet de school goed, wat kan de school verbeteren), worden 5 tot 6 keer per jaar besproken met de directie. Andere onderwerpen welke besproken worden zijn de sfeer in de groep en op school. Maar ook de aanschaf van spelmaterialen krijgt de aandacht. Gelukkig kunnen wij erop vertrouwen dat onze leerlingen hun duidelijke visie en eerlijke mening geven.

De Kinderraad

 

Stichting De Hoeksche School wil dat kinderen leren na te denken over wat ze willen met de wereld, wat ze willen in de wereld, wat ze willen met zichzelf, dat ze nadenken over hun relatie met andere mensen en met de natuur, e.e.a. vanuit waarden geformuleerd op school.

Kortom: wees een kritische burger, loop niet in alles mee! Daarom heeft Stichting De Hoeksche School de Kinderraad in het leven geroepen. Deze raad is op 20 november jl. – de Internationale Dag van de Rechten van het Kind – geïnstalleerd.

Van elke basisschool van onze stichting heeft één leerling uit groep 6, 7 of 8 zitting in de Kinderraad. Onder leiding van vijf directeuren zullen ze zich twee keer per jaar buigen over zelfgekozen thema’s. De eerste bijeenkomst van de Kinderraad is meteen na de officiële installatie op 20 november jl. gehouden en had als thema ‘omgaan met diversiteit’.