OBS De Zevensprong Oud-Beijerland
 

De Kinderraad

Stichting De Hoeksche School wil dat kinderen leren na te denken over wat ze willen met de wereld, wat ze willen in de wereld, wat ze willen met zichzelf, dat ze nadenken over hun relatie met andere mensen en met de natuur, e.e.a. vanuit waarden geformuleerd op school.
Kortom: wees een kritische burger, loop niet in alles mee! Daarom heeft Stichting De Hoeksche School de Kinderraad in het leven geroepen. Deze raad is op 20 november jl. – de Internationale Dag van de Rechten van het Kind – geïnstalleerd.
Van elke basisschool van onze stichting heeft één leerling uit groep 6, 7 of 8 zitting in de Kinderraad. Onder leiding van vijf directeuren zullen ze zich twee keer per jaar buigen over zelfgekozen thema’s.
De eerste bijeenkomst van de Kinderraad is meteen na de officiële installatie op 20 november jl. gehouden en had als thema ‘omgaan met diversiteit’.